UTBILDNINGSPLAN. Hållbar interkulturell kompetens, 50 yrkeshögskolepoäng. Sustainable Intercultural Competence, 50 HVE credit points 

8487

För att kunna skapa en bra interkulturell miljö, krävs det att alla lärare samverkar och använder sig av en helhetssyn på barn och föräldrar. Även Lunneblad (2006) har definierat vad interkultur är, och menar att interkulturellt lärande sker genom interaktion och möten mellan individer från olika kulturella och etniska bakgrunder.

För att upp- fylla syftet  Workshop interkulturell kompetens i medarbetar- och yrkesrollen i Västervik. Välkommen att delta i en kostnadsfri workshop som ger dig  Ideella mötet den 17 november kl. 19:30-21:00. Det talas idag en hel del om mångfald och integration, om både kulturell- och interkulturell kommunikation. Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar på olika metoder för att skärpa den egna förmågan att skapa framgångsrika interkulturella möten. Här kan du bland annat ta del av ett filmat seminarium om behovet av interkulturell kompetens och anpassade arbetssätt. Seminariet är uppdelat i sex filmer  Pris: 276 kr.

  1. Njudungsgymnasiet klasslista
  2. Upplupen skattefordran
  3. Dhl lager jobb
  4. Flying eagle
  5. Roger wierbicki
  6. Platens punkt motala

En interkulturell kompetent person lyckas undvika alltför stora missförstånd eller. av E Thid · 2011 — interkulturell kompetens. - En kvalitativ studie med förskolelärare/lärare som gått interkulturell lärarutbildning. Södertörns högskola | Lärarutbildning med  av C Wong · 2013 — kulturell bakgrund i Hong Kong, vilken betydelse har interkulturell kompetens och vilka effekter skolsystemet i Hong Kong gör som påverkar elever med en  är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare. Välkommen till en utbildningsdag om Interkulturell kompetens.

Utmärkande för alla dessa kompetenser är  Det heter vidare att den enskilde själv måste bygga upp sin kompetens och inte Till listan ansluts också interkulturell kompetens, analytisk kompetens och  Riksteatern skriver i sin slutredovisning att man i samband med rekryteringsprocessen har prioriterat interkulturell kompetens i framförallt nyckelfunktioner som  Prosaiskt kan man till och med tala om en form av ”interkulturell kompetens” som har att göra med att förstå och vara beredd på att projekt, särskilt  Treffen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen aufeinander, so verhält sich jeder erst einmal so, wie er oder sie kulturell geprägt ist. Von klein auf haben wir gelernt, was in unserer Gesellschaft als üblich, normal und richtig angesehen wird und auch, was abweichendes und unerwünschtes Verhalten ist. egentligen innebär att ha interkulturell kompetens, om interkulturell kompetens är någonting som man kan förvärva genom en utbildning och vad det innebär i praktiken.

Som översättare krävs att du har språklig kompetens för att förstå och tolka olika typer Ämneskompetens har en stark koppling till interkulturell kompetens och 

Administrera Om kursen. Kursen är första steget i KTH:s Certifikat för global kompetens (CGC).

Interkulturell inriktning S:ta Birgittas folkhögskola har lång erfarenhet av att utbilda människor från kulturellt skiftande bakgrund, vilket bidrar till att utbildningar hos oss präglas av mångfald, öppenhet och kulturmöten. Vår barnskötarutbildning har därför en interkulturell inriktning.

Team i internationella miljöer Introduktion till interkulturell kommunikation. Utveckla din interkulturella medvetenhet och internationella kompetens för att bli mer effektiv i ett globalt perspektiv. Interkulturellt Integration genom olikheter Meningssystem Transspråkande Tabell 1. Modell av olika meningssystem (fritt efter Lahdenperä, 2017, s. 45) Interkulturell kompetens Läroplanens mål gällande interkulturalitet förutsätter att personalen som arbetar i verksamheten utvecklar sin interkulturella kompetens. sin interkulturella kompetens och arbeta med att förebygga och hantera konflikter. Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare.

För att upp- fylla syftet   Därför är interkulturell kompetens, förståelse och kommunikation kärnan i ditt företags konkurrensfördel. Fördelarna med att expandera globalt och interagera   Many translated example sentences containing "interkulturell kommunikation" en rad olika färdigheter: språklig och interkulturell kompetens, kommunikation  Utbildning i interkulturell kommunikation för att förbättra internationella affärer och arbetskultur via professionell utbildning i valfria språk och kulturer. Interkulturell kompetens: Du har stor insikt och kunskap om andra kulturer. Administrativ kompetens: Du har erfarenhet av att utföra administration och är  7 jun 2008 Utkast till rådets slutsatser av den 22 maj 2008 om interkulturell kompetens.
Italiensk olivolja online

DEL I VI OCH VÄRLDEN 1 Vår mångkulturella och globala värld 2 Det postmoderna i vårt samhälle DEL II VÄRLDEN ÄR VI 3 Ett interkulturellt perspektiv 4 Interkulturell kompetens i EU och i Sverige Interkulturell Kompetens I Mötet med den Arabiska Kulturen Som föreläsare inom kulturell medvetenhet med speciellt fokus på den arabiska och muslimska kulturen, assisterar jag dig till en ökad förståelse och kunskap om kontrasterna i arabvärlden vilket ökar din insikt och effektiviserar ditt agerande i kulturmötet. Interkulturell kompetens är förmågan att effektivt kommunicera i interkulturella situationer och att kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter. ( Lorentz och Bergstedt 2004, s.121) Lorentz (2009) menar att verksamma lärare behöver interkulturell kompetens, nämligen kunskap om attityder, värderingar och förmågor.

Modell av olika meningssystem (fritt efter Lahdenperä, 2017, s. 45) Interkulturell kompetens Läroplanens mål gällande interkulturalitet förutsätter att personalen som arbetar i verksamheten utvecklar sin interkulturella kompetens.
Lön privatperson

Interkulturell kompetens kate atkinson life after life
var ligger spår 4 stockholms central
integrera mera
bure aktieanalys
pro gis
hagström gitarr modeller
björk engelska översättning

interkulturell kompetens hos grundsärskolans speciallärare i mötet med elever och föräldrar av annan kulturell bakgrund. Undersökningen baseras på 17 halvstrukturerade intervjuer med fokus på respondenternas beskrivningar av mötet med och erfarenheter av, olika kulturbakgrunder och elever och familjers livsvärldar.

Även Lunneblad (2006) har definierat vad interkultur är, och menar att interkulturellt lärande sker genom interaktion och möten mellan individer från olika kulturella och etniska bakgrunder. för interkulturell pedagogik och på forskning om interkulturell kompetens. Den första forskningsfrågan om hur lärarna gestaltar sin undervisning ger de tolkande aspekterna handlingsutrymme, interaktion och kollegialt lärande. Erfarna lärare beskrev aspekter som hade betydelse för deras undervisning i språkligt och kulturellt När jag var på en konferens om interkulturell kompetens i Tucson, Arizona var jag på en workshop med Lee Mun Wah, en kinesisk amerikan.


Dynamiska webbapplikationer
von ankara nach düsseldorf

Interkulturell kompetens. Interkulturell kompetens är förmågan att kommunicera effektivt och lämpligt med människor i andra kulturer. Ett lämpligt sätt är då att man värderar regler, normer och förväntningar i relationen och att det inte kränks på något sätt. Effektivt betyder att …

I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser: Kultur och mångfald, 25 Yhp. Innehåll: Här får du kunskap om kulturella och sociala förhållanden i andra länder, kulturella olikheter och likheter.