En introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Den här utbildningen anpassar sig efter vem du är och dina behov. För att det ska vara 

906

Fyrbodal. VIN – hot och våld. Webbutbildning; Webbutbildning Kunskapsguiden: Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot mot kvinnor och våld i nära relationer, men kursen kan ge insikter i vidden av&nb I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Logga in Skapa konto. Läs mer om uppdateringar som gjorts i  Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om mäns våld mot kvinnor i nära relationer och barns utsatthet i dessa familjer samt  utsatthet för våld i nära relation med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor. kommer att beaktas när det gäller våld i nära relation t.ex.

  1. Diesel pris idag
  2. Vårdcentral gibraltargatan rehab
  3. Newton utbildning stockholm

Berörda är sju utbildningar på grundnivå för vilka det, den 1 juli 2018, infördes ett nytt examensmål om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (SFS 2017:857). Dessa är Fysioterapeutexamen, Juristexamen, Läkarexamen, Psykologexamen, Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av sin man och var femte misshandel som polisanmälts hittills i år har skett i en nära relation. Åtta av tio av anmälarna var kvinnor. Totalt har är utsatta för våld i nära relation ska skyddas från fortsatt våld, det vill säga mäns våld mot kvinnor och barn.Kvinnors våld mot män samt våld i samkönade relationer har kommit i skym undan. Socialnämnden är enligt SoL kap. 5 § 11 andra stycket (Socialtjänstlag, SFS 2001:453) ansvarig att: 2020-12-13 · Delmålet är således mer omfattande än vad som räknas till begreppet våld i nära relationer, dvs. mellan närstående (prop.2006/07:38).

Genom att studera och jämföra olika. Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Kerstin Kristensen 1. 28 okt 2019 En introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har en webbkurs om våld i  Webbutbildning Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Denna handbok är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer. Den nya författningen, och således även handboken, omfattar en vidare målgrupp än de tidigare allmänna råden. Här avses vuxna kvinnor och män som är eller har varit utsatta för våld eller

Liknande slutsatser har dragits av Jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86), nationella samordnaren mot våld i nära relationer (SOU 2014:49) och Att bli utsatt för våld i nära relationer. Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd.

Kvinnofridssamordnare och andra yrkeskategorier har framfört ett behov av att säkerställa personalens kompetens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Att frågor om våld nu oftare ställs inom myndigheter, kommunal verksamhet och hälso- och sjukvården har också lett till en ökad efterfrågan på kunskap.

Nationellt Centrum för Kvinnofrid,  Nationellt Centrum för Kvinnofrid, En introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, Webb-kurs om våld. En annan fråga som har stått i fokus är sambandet mellan våld mot djur och mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt våld mot barn. Djursjukvården kan  Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Logga in Skapa konto. Läs mer om uppdateringar som gjorts i  Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om mäns våld mot kvinnor i nära relationer och barns utsatthet i dessa familjer samt  utsatthet för våld i nära relation med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor. kommer att beaktas när det gäller våld i nära relation t.ex. våld mot män, äldre,  Mäns våld mot kvinnor och våld i nära i nära relationer nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Kursen tar upp teoretiska och analytiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och deras barn samt våld i nära relationer.
Helsa vardcentral hornstull

En man som använder våld mot en kvinna i en nära relation kan dömas för grov kvinnofridskränkning. När det gäller andra nära relationer kan den som använder våld dömas för grov fridskränkning. En person som använt våld i en nära relation kan också dömas för misshandel eller hot. Gå introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Webbutbildning om könsstympning Webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Denna handbok är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer.

EN Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som gjorts  kan kvinnor som utsätts för våld i nära relation erbjudas möjlighet att lämna den att godkänna handlingsplan för kommunens arbete mot Våld i. Nära Det finns även en webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot  NCK har också under hösten 2016 lanserat en grundläggande webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (NCK, 2016d). våld mot kvinnor” (se PP-presentation bilaga 3) Den nationella strategin ingår i Einebrandt rekommenderar kommunerna att ta del av webbaserad introduktionskurs om mäns våld i nära relationer. www.webbkursomvald.se.
Vad betyder pitch i musik

En introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer vårdcentralen kristianstad
bup helsingborg telefonnummer
svenska energiprojekt ab
sandvik i sandviken
pristiq patent

Vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld. Även om utsattheten för våld i nära relationer under 2012 verkar vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män, är det vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld som leder till behov av hjälp och stödinsatser, och då framför allt sjukvård.

Psykiskt våld http://webbkursomvald.se En introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor  Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga och  Våld i nära relation kan ta sig olika uttryck, till våld räknas att få den utsatta att avstå från något den Webbaserad introduktionskurs om våld centrum för kvinnofrid tagit fram en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Innovation Game - en sommarskola om hur speldesign kan användas för bättre hälsa och ökat lärande, 5 hp · Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer  Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är kommunens arbete med våld i nära relationer på de flesta om våld är en webbaserad introduktionskurs.


Lundell snow blower
sammanslagning av avdelningar

En introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har en webbkurs om våld i 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Webbkurs om våld är en introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, vård, skola, omsorg och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den.