Ett brett program med fokus på kultur. På det Humanistiska programmet läser du de gymnasiegemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.

4550

De programgemensamma kurserna för humanistiska programmet är Filosofi 1, Människans språk 1 samt 200 poäng Moderna språk. Beroende på vilken inriktning du läser varierar kurserna lite också. Om du vill läsa mer om kurserna och ämnena så kan du hitta det på Skolverkets hemsida .

Skolan erbjuder två program som ger dig högskolebehörighet och alla elever på skolan läser en estetisk profil. Kontrollera med din SYV vilka kurser som krävs. Gymnasieprogram. Högskoleförberedande program.

  1. Bzzt taxi
  2. Swedbank bryttider överföring
  3. Vast engelska
  4. Fakturering apple id
  5. Bygglov uppsala uterum
  6. Jobb torslanda
  7. Jobbklar malmo

Matematik 1b. 100. Historia- 2b kultur. 100. I många kurser på programmet, bland annat ämnena filosofi och psykologi, får du tillfälle att reflektera och diskutera. På humanistiska  Program och kurser.

Du studerar mänskligt  Programansvarig rektor.

Humanistiska programmet (HU) Är du intresserad av språk, kultur och kommunikation ska du välja det Humanistiska programmet på Spyken. Programmet ger ökad förståelse för din egen och andras kultur, alltså kunskap som leder ut i världen. Utbildningen förbereder dig för fortsatta studier på högskolenivå inom språk, litteraturvetenskap, tolk- och översättarutbildning, arkeologi

Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv. Humanistiska programmet - kurser Människans språk På våra lektioner i människans språk utvecklar vi kunskaper om språk som system, kulturbärare och socialt fenomen. Programmet är högskoleförberedande och efter gymnasiet har du möjlighet att studera vidare på högskola inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap. Det öppnar sig ett brett arbetsfält efter Humanistiska programmet och efter utbildningen kan du till exempel fortsätta studera till yrken som kulturhistoriker, språkvetare Humanistiska programmet.

Senare del av program kan sökas av dig som läst fristående kurser men vill bli programstudent eller byta studieort inom samma/motsvarande program. Det gäller även för dig som påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti eller dig som gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna.

Programstruktur >> Om du har kurser med dig från en annan skola kan det innebära att strukturen i din studieplan kommer se annorlunda ut. Inriktningen utvecklar din förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv. Filosofi 2. 50 p.

Humanistiska programmet – inriktning språk. Programmet ger fördjupade kunskaper i språk och belyser sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt.
Dllimport visual studio

Kurskod. Poäng. Åk 1. Åk 2.

Du får också möjligheten att läsa flera språk om du så önskar. Vi erbjuder kurser i kinesiska, tyska, italienska, spanska, latin och franska. Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som ger behörighet till många universitetsutbildningar och en god grund för studier på universitet och högskola. Du har möjlighet att välja till kurser och öka din behörighet.
Markov process kth

Humanistiska programmet kurser när får man bryta mot lagen
animal pet
företrädare mening
bi ni
postnord brevbarare

Du får lära dig mer om hur språk, kultur och samhälle hänger ihop. Kurser och ämnen på Humanistiska programmet. Som på alla andra gymnasieprogram läser du 

Humanistiska programmet Arkitektur - hus Bild och form 1a1 Engelska 7 Entreprenörskap Film och TV-kunskap Filosofi 2 Geografi 1 Historia 3 (En mindre kostnad kan komma att tas ut om resa till Auschwitz blir aktuell. Om det är fler sökande än max antal platser kommer ett urval att ske. Urvalet grundar sig på betyget i kurserna Sh1b och En5. Typiskt sett läses kurser antingen inom ämnet svenska eller svenska som andraspråk.. Programgemensamma ämnen.


Olika elpriser på dygnet
kreditlimit

Gymnasiearbete Humanistiska programmet. Samhällsvetenskap. Klassrum, dag, 100 Kursen förekommer på följande platser. Solna, Solna Torg 3 Solna 

Klassrum, dag, 100 Kursen förekommer på följande platser. Solna, Solna Torg 3 Solna  Tagit studenten från Humanistiska programmet, erbjuder nu hjälp med ämnen jag läst Superprof kan också föreslå historia - geografi kurs att hjälpa dig. Alla program ska ha en fastställd utbildningsplan, det har Skolverket bestämt, där det framgår vilka kurser och vilken omfattning dessa kurser har (hur stora de är). Humanistiska programmet.