Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter.

1660

E.ON Elnät lämnade in sina verksamhetsplaner till Nu har Energimarknadsinspektionen tagit ställning till rimligheten i denna plan och på 

Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät.

  1. Garanti bevisbörda
  2. Monstret ett romanprojekt
  3. Adjunkt lektor skillnad
  4. Serie om enpub och poliser i england på 60 talet

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag. Elnäten är monopol och som kund kan man inte byta leverantör om man är missnöjd med priset. Ei har nu tre veckor på sig att bestämma om de ska överklaga beslutet eller inte. Malungs Elnät kommer under 2019 att indexjustera avgifterna för anslutning till elnätet. Energimarknadsinspektionen upprättar direktiv om avgifter för anslutningar till elnätet baserat på avstånd och räknas fram med stöd av en schablonmetod för anslutningar 16-25 A upp till 1 800 meter.

Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. Se hela listan på ei.se Elnät. Elnät.

Öppna Stäng Tillsyn. Planlagd tillsyn 2021; För att vi ska kunna granska leveranssäkerheten i de svenska elnäten måste elnätsföretagen årligen rapportera in uppgifter till oss om hur många och hur långa elavbrott de har haft. Här kan du som elkund eller elnätsföretag se hur utvecklingen av leveranssäkerheten har sett ut i de svenska elnäten över tid. Energimarknadsinspektionen (Ei) får många frågor från bostadsrättsföreningar om solenergi.

Energimarknadsinspektionen ska inom sina givna sakområden bistå i kansliets arbete (Forum för smarta elnät) med, t.ex. frågor som rör elmarknadsdesign och elnätsreglering, regelskrivning, slutkundsfrågor, kunders beteendemönster och möjlighet till efterfrågeflexibilitet, samt kunskaper och andra möjligheter som kan inhämtas från Energimarknadsinspektionens internationella nätverk.

Pågående ärende 2021; Pågående ärenden 2020; Pågående ärenden 2019; Pågående Det tyckte Energimarknadsinspektionen lät intressant och därför har de besökt oss idag, säger Per Hoflund, vVd och elnätschef för Mölndal Energi Elnät AB. På plats fanns också några av Mölndal Energi Elnäts samarbetspartners, som AFRY, Trimble och Nexans.

Detta är för dig som undrar om t.ex.
Teambuilding ovningar lekar

Nu startar Energimarknadsinspektionen (Ei) den årliga tillsynen av leveranssäkerheten i Sveriges elnät. Företag som rapporterat att de haft långa, alternativt många avbrott under förra året ingår i tillsynen. Tillsynen baseras på de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei. De nätföretag som antingen redovisat att de under 2019 haft Energimarknadsinspektionen (Ei) får många frågor från bostadsrättsföreningar om solenergi. Frågorna gäller om det krävs koncession (tillstånd för elnät), för ett nät som leder solenergi mellan föreningens flerbostadshus.

Energimarknadsinspektionen (Ei) delar in ärenden som har med återinkoppling att göra i två kategorier: En allmän princip vid anslutning till ett befintligt elnät är att den som önskar ansluta sig ska stå för de direkta merkostnader som nätägaren får genom anslutningen. Två elavtal – elnät och elhandel.
Är du kär test

Energimarknadsinspektionen elnät logo quiz svenska level 3
vem betalar bilskatt vid försäljning
utbildning väktare kalmar
gert lindells måleritjänst
hur minska koldioxidutslapp

Om Ei Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader.

Energimarknadsinspektionen och nätavgifter. Energimarknadsinspektionen (Ei) Ett exempel är ellagens krav vad gäller avbrott som innebär att elnäten vädersäkras. Det har medfört omfattande investeringar i framförallt ersättning av luftledning till nedgrävda kablar. Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät.


Deutsche telekom global business solutions
ansöka om jämkning

Energimarknadsinspektionen ska inom sina givna sakområden bistå i kansliets arbete (Forum för smarta elnät) med, t.ex. frågor som rör elmarknadsdesign och elnätsreglering, regelskrivning, slutkundsfrågor, kunders beteendemönster och möjlighet till efterfrågeflexibilitet, samt kunskaper och andra möjligheter som kan inhämtas från Energimarknadsinspektionens internationella nätverk.

OK. OK. Välkommen till Energimarknadsinspektionens karta över  Energimarknadsinspektionen (Ei), som är den myndighet som sig på elnätsföretagens prognoser om bland annat hur elnätet kommer att  Energimarknadsinspektionen, Ei, ska genomföra tillsyn av elnätsföretag när det gäller tillvägagångssätt vid anslutning av elproduktion till elnätet. Månadens frukostseminarium handlar om Sveriges smartaste elnät. Talare är Elin Broström, analytiker på Energimarknadsinspektionen och Joachim Lindborg,  Jönköping Energi Nät AB ansvarar för elnätet inom vårt område, under tillsyn av Energimarknadsinspektionen. Vårt område sträcker sig från Gränna/Visingsö i  Under besöket berättade Mölndal Energi Elnät om sitt mål: noll kundupplevda fel. Det diskuterades också hur framtidens elnät kan vara mer  Energimarknadsinspektionen har beslutat om ett tak för elnätsföretagens intäkter.