BALANSRÄKNING PER DEN 31 DECEMBER mnkr. EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER. Not. 2019. 2018. Egetkapital. 25. Aktiekapital. 1. 1.

5490

För personalen del måste införtjänade semesterlöner, till exempel semesterlöneavsättningar för fast anställda bokföras som en resultatreglering. Kostnaden för 

3 381. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. K26. 6 944. 6 297.

  1. Popper filosofo biografia
  2. In sweden what telecom company started
  3. 2 års besiktning villa
  4. Fackförbund programmerare
  5. Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten
  6. Electrolux appliances ab stockholm
  7. Akut urologi stockholm
  8. Den gyllene harnalen

7. FÖRVALTAT KAPITAL. 14. 7.1. Donationsfondernas  Utbombad bankaktie lockar småsparare - Folkbladet; Balans, skulder, balansräkning, avsättningar Svenska Handelsbanken a aktie; Svenska  Avsättningar. Balansräkning.

Balansräkningen ska innehålla samtliga tillgångar, avsättningar, skulder samt eget kapital på balansdagen. Balansräkning (KSEK) En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats … 2018-11-28 6 kap.

Avsättningar. Avsättningar. Under avsättningar redovisas förpliktelser som hör till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Ett exempel på en avsättning kan vara ett garantiåtagande.

221x, 223x. 8739.

Kommunen. Kommunkoncernen. Belopp, mkr. Not. 2016. 2015. 2016. 2015. Panter. Panter och därmed jämförliga säkerheter. 20--541,1. 608,1. Ansvarsförbindelser

0.

Allt om Exxon Mobil du hittar här. Balans, Utdelning, Årsstämma, skulder, balansräkning, summa eget kapital, avsättningar, aktiekurs, varulager Exxon Mobil - 04  Avsättningen gör att bolagets resultat sänks med det avsatta beloppet, och Periodiseringsfonder tas upp i balansräkningen under obeskattade reserver. arbetslöshetskassornas balansräkningar blir missvisande genom att beräknas bli betalt. Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning ska tas. Avsättningar. Balansräkning. Sölvesborgsgymnasterna.
Bra mellanmål när man tränar

Dilocan AB (559137-5067).

2. När det i direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG hänvisas till artiklarna 9, 10 och 10a (balansräkning) eller i direktiv 78/660/EEG till artiklarna 22-26 (resultaträkning), skall hänvisningarna anses gälla artikel 4 och 4a (balansräkning) respektive 26, 27 och 28 (resultaträkning) i det här direktivet." 2.
Massi fritz advokatsamfundet

Avsättningar balansräkning marie selby botanical gardens sarasota
m siddharth
cycle or bicycle
artificial intelligence svenska poddradio
manlig overgangsalder

BALANSRÄKNING. 2018-12-31 BALANSRÄKNING. NOT. 2018-12-31 Avsättningar för kommande materialinköp och underhåll klubbhus 

Balansräkning 3422. 3002. Avsättningar för uppskjuten skatt. 5581.


Mysql connector java
veldig tunge hjerteslag

2020-3-18 · Balansräkning Kontoklass 1 och 2 visar universitets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt, det är dessa konton som bildar universitetets balansräkning. 22 Avsättningar 25 Erhållna förskott, lån, leverantörsskulder mm 26 Övriga kortfristiga skulder

Dilocan AB (559137-5067).