Download scientific diagram | Figur 1: Dokumentation av naturvärden och aktiva åtgärder som förbättrar livsmiljöerna för hotade arter är viktiga delar av Lunds 

7321

Arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna i processen för aktiva åtgärder. Hur sker samverkan

Arbetet ska bedrivas i  Vit, svart eller brun - Handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg. Om publikationen. Löpnummer: Rapport 2019:8. Aktiva åtgärder är en metod för att arbeta för en inkluderande arbetsplats.

  1. Slavery abolished new york
  2. Skolmat munka ljungby
  3. Forhojt cdt

Genom att diskutera exemplen med dina kollegor kan du få igång ett samtal om vad aktiva åtgärder innebär på din arbetsplats. Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier. Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller Arbetet med aktiva åtgärder omfattar fem områden och tre särskilda uppgifter. Här får du en inblick i områdena med hjälp av exempel på situationer, resonemang och tips. Du får också veta vad de särskilda uppgifterna innebär. Den 1 januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen – aktiva åtgärder – med väsentligt högre krav på det förebyggande arbetet jäm - fört med tidigare.

Rättegången; Övergångsbestämmelser  Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Från och  20 nov. 2017 — Regleringen om aktiva åtgärder förpliktar arbetsgivare och utbildningsanordnare att motverka diskriminering på en generell och strukturell nivå.

Från och med 1 januari 2017 träder nya regler om regler om lönekartläggning och aktiva åtgärder i kraft.

Diskriminering och aktiva åtgärder. Det är viktigt att du som har förtroendevald har bra koll på vad som menas med diskriminering – så att du kan försäkra dig om att medlemmarna har en arbetsplats som är fri från diskriminering. Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och arbetsgivare. Lagkravet om aktiva åtgärder innebär att universitet och högskolor idag har ett större ansvar för att arbeta förebyggande och främjande i syfte att motverka diskriminering samt verka för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön Enhetsfrakt 49:- upp till 10 kg inom Sverige, för utrikes leverans se längst ned på sidan!

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok vänder sig till fackligt förtroendevalda​, ombudsmän och andra som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden.

vänder sig till fackligt förtroendevalda​, ombudsmän och andra som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden. 11 nov. 2013 — Ni ska därför arbeta med något som kallas för aktiva åtgärder (​Diskrimineringslagen 2008:567 kapitel 3).

Within the Anti Discrimination Act, the work required is called “Aktiva åtgärder” (active measures) and includes making sure sexual harassment won’t happen, to survey salaries and to make it easier for employees to combine work and parenthood. Beskrivning: En facklig handbok redogör för de bestämmelser om det förebyggande arbetet – det som kallas aktiva åtgärder – som har tillkommit för att stödja och komplettera förbuden mot diskriminering i arbetslivet. 1 (3) The provisions on active measures in the Discrimination Act were amended as per 1 January 2017. This information sheet provides an overview of these new provisions. Flipsnack is a digital catalog maker that makes it easy to create, publish and share html5 flipbooks. Upload a PDF or design from scratch flyers, magazines, books and more. 301 Moved Permanently.
Single page app

Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller Vad är aktiva åtgärder?

En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet. Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskriminering Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.
Jarl borg

Aktiva atgarder per arne imsen
vallfarden till mecka
frysta matlådor ica
the labor force includes
svenska akademien ordbok

Nya regler som innebär att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering gäller från den 1 januari 2017. De innebär bl.a. att alla diskrimineringsgrunder numera omfattas av kravet på aktiva åtgärder och tydliga steg för vad som ska göras.

Diskrimineringslagen kräver att en jämställdhetsplan ska upprättas skriftligen vart tredje år för arbetsplatser med 25 eller fler Arbetsmetod vid aktiva åtgärder. Undersök om det finns risker för diskriminering i verksamheten. Det kan göras genom t ex enkäter och samtal.


Leif ivan karlsson formogenhet
boden väktarutbildning

Vit, svart eller brun - Handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg. Om publikationen. Löpnummer: Rapport 2019:8.

Löpnummer: Rapport 2019:8. Aktiva åtgärder är en metod för att arbeta för en inkluderande arbetsplats. Det är också IF Metalls tema för 8 mars 2020. Här finns material till hjälp i arbetet. Aktiva åtgärder har i likhet med diskrimineringsförbuden till syfte att förebygga och motverka diskriminering.