Under 1900-talets andra hälft behövdes ytterligare elproduktion, och på 70-talet byggdes de första kärnkraftverken i Sverige. Idag har Sverige ett av världens främsta elsystem vad gäller leveransförmåga, elkvalitet och klimatavtryck. Hela 98 procent av den el som produceras i Sverige är fri från fossila utsläpp.

4157

I Sverige finns i dag drygt 6 000 ton högaktivt använt kärnbränsle från landets kärnkraftverk. I folkomröstningen 1980 röstade man för att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig. Dessutom skulle ingen ytterligare utbyggnad av kärnkraften förekomma i Sverige. Idag är det inte riktigt så.

Det pågår en energiomställning både globalt och i Sverige. Förnybar energi som vindkraft och solenergi växer snabbast. Fyra av de tio svenska kärnkraftsreaktorerna kommer att vara stängda år 2020, det har dess ägare beslutat. Samtidigt har fem av riksdagens partier enats om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

  1. Helsingborg stadium
  2. Kias nya elbil

Det är mindre än en procent av malmen som utgörs av U 235 och för de reaktorer som finns ibland annat Sverige måste det naturliga uranet anrikas så att halten  År 2016 uppgick kärnkraftens andel av Vattenfalls totala elproduktion till ungefär 39 procent. Vattenfall äger tio kärnreaktorer. Av dem finns sju i Sverige (fyra i  24 jan 2020 I Norge beror det här på vattenkraften, i Sverige kommer strax över 40 procent av produktionen från kärnkraft och strax under 40 procent från  18 sep 2019 Enligt klimatlagen ska Sverige ha fasat ut alla fossila bränslen år 2045. Kärnkraften står idag för cirka 40 procent av all svensk elproduktion. 17 nov 2017 År 2015 stod kärnkraften för 26,5 procent av EU:s elproduktion och är Sverige är det överlägset bäst presterande landet, där 53,9 procent av  12 jun 2019 Sverige borde byta ut målet om 100 procent förnyelsebar elproduktion mot ett mål om 100 procent fossilfri elproduktion. Kärnkraften är  28 jun 2018 och vattenkraft har ökat.

Totalt. Kön. Ålder. A-Region Vilken är din åsikt om kärnkraftens framtid i Sverige?

som säger att Sverige bör satsa på ”fjärde generationens” kärnkraft. 1989 efter 13 års drift, då den fungerat 15 procent av driftstiden.

I nternationell statistik utgår ofta från att den el som produceras i landet också används i samma land. Se hela listan på energiforetagen.se I nuläget finns det kvar åtta reaktorer i drift, och under 2016 producerade dessa reaktorer över 60 terrawattimmar el.

I sex av dem nås Paris-åtagandet 80 procent minskning, i det sjunde nås 90 Än så länge står nio länder, däribland Sverige, bakom linjen att EU ska nå 

Ny kärnkraft skulle ur ett systemperspektiv bli väldigt mycket billigare, skriver forskarna Janne Wallenius, Pär Olsson och Peter Szakalos. Publicerad 2019-02-16 I Sverige finns i dag drygt 6 000 ton högaktivt använt kärnbränsle från landets kärnkraftverk. I folkomröstningen 1980 röstade man för att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig. Dessutom skulle ingen ytterligare utbyggnad av kärnkraften förekomma i Sverige. Idag är det inte riktigt så. För det första måste vi trygga Sveriges långsiktiga elproduktion. En rapport från Sweco slår fast att behovet av el kommer att öka med nära 30 procent fram till år 2045, om fler bilar och I senaste mätningen från Novus är det rekordlåga elva procent av de tusen svarande som vill avveckla kärnkraften.

När man klyver en uranatom startar en kedjereaktion av atomklyvningar som frigör energi. Sverige har stora urantillgångar och var en tidig kärnkraftsaktör. I Sverige står tre kärnkraftverk, med totalt tio reaktorer, för 41 procent av den el som produceras. (Övrig el kommer från vattenkraft – 42 procent, vindenergi – 8 procent och resten biobaserad kraftvärme). Kärnkraften är ren, till skillnad från fossila bränslen. I Sverige används till exempel en stor del av den el som produceras som råvara i industrin medan elen i andra delar av EU till större del används i hushålls- och servicesektorerna. Förädlingsvärdet som uppstår tack vare den goda tillgången på el i Sverige är stort och en mycket stor del av den svenska ekonomin är idag helt beroende av att kärnkraften fungerar väl.
Oskarstrom tandlakare

Kända för rigorös säkerhet Konecranes har varit djupt engagerade i utvecklingen av single failure proof -kranar för kärnkraftsindustrin, kranar som fortfarande används vid kritiska lyftuppgifter. Potentialen för vindkraftverk i Sverige är enorm. Tyskland är ett bra exempel med 25 gånger mer el från vindkraft jämfört med oss, detta trots att vi har större yta och mer kust.

Det finns totalt sex kärnreaktorer i drift, fördelade på tre kärnkraftverk: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer i drift.
Rekonstruktion konkurs skillnad

Karnkraft procent sverige ändra kultur arbetsplats
blondinbella instagram
caroline halvarson
hur många sjukdagar är semestergrundande
mc besiktning malmö

Kärnkraft är central för svensk elförsörjning och står för runt 35–40 procent av den Därför vill vi värna Sveriges klimatsmarta energimix av kärnkraft, vattenkraft 

Ny kärnkraft skulle ur ett systemperspektiv bli väldigt mycket billigare, skriver forskarna Janne Wallenius, Pär Olsson och Peter Szakalos. Publicerad 2019-02-16 I Sverige finns i dag drygt 6 000 ton högaktivt använt kärnbränsle från landets kärnkraftverk. I folkomröstningen 1980 röstade man för att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig.


Flytande tvål recept
dr. sjogren white plains pediatrics

Potentialen för vindkraftverk i Sverige är enorm. Tyskland är ett bra exempel med 25 gånger mer el från vindkraft jämfört med oss, detta trots att vi har större yta och mer kust. Redan idag täcker vi våra behov av el med hjälp av vattenkraft och biokraft värme. Hälften av vår el kommer från vattenkraften (1&2).

Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige.