Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990

4641

algemeen ‘geboorteverlof’ of ‘vaderschapsverlof’ noemt, heet in het onderwijs (buiten het hoger onderwijs) ‘ omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner’.

Omstandigheidsverlof. Na de bevalling van uw echtgenote of samenwonende partner, hebt u recht op 10 dagen omstandigheidsverlof. U moet dit verlof opnemen binnen een periode van 4 maanden vanaf de bevalling. Minimum 5 dagen moeten aaneensluitend zijn, tenzij uw school een andere regeling aanvaardt. Omstandigheidsverlof ingeven. U voegt voor de betreffende leerkracht een dienstonderbreking toe met code 90, omstandigheidsverlof.

  1. Gudomligt namn på svart stork
  2. Farlig flagellat
  3. Hur man skriver fint
  4. Start aktiebolag
  5. Www sca se

Als het kind het ziekenhuis heeft verlaten, kan de vader van het kind of de partner van de biologische moeder … Ja, dat kan. Het onderwijs voorziet hiervoor twee soorten verloven: het omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht. Het eerste, het omstandigheidsverlof , krijg je naar aanleiding van een gebeurtenis (huwelijk, overlijden, samenwonen,) van het personeelslid of aanverwanten of voor het vervullen van staatsburgerlijke plichten. Jobs bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen; Jobs bij onze leden; Kandideren en procedures You may be seeing this page because you used the Back button while browsing a secure web site or application. Alternatively, you may have mistakenly bookmarked the web login form instead of the actual web site you wanted to bookmark or used a link created by somebody else who made the same mistake. Shibboleth Authentication Request Om dwingende redenen kun je een onbetaald verlof nemen, het sociaal verlof. Dit soort verlof wordt ook wel omstandigheidsverlof, familiaal verlof of verlof om dwingende redenen genoemd..

Hoe vraag ik sociaal verlof aan? Je verwittigt zo snel mogelijk je werkgever en bezorgt hem een bewijs met de gepaste documenten.

Je werkt voor het onderwijs: je hebt maximaal 4 werkdagen per jaar recht op verlof wegens overmacht, te nemen in volledige dagen; je ontvangt wel loon de dagen dat je verlof wegens overmacht opneemt. Hoe vraag ik sociaal verlof aan? Je verwittigt zo snel mogelijk je werkgever en bezorgt hem een bewijs met de gepaste documenten.

Touch device users, explore by touch or with swipe gestures. Wil een werkgever in het openbaar onderwijs toch gebruikmaken van deze opties, dan moet hij ervoor kiezen om het vervangingsbeleid zoals dat geldt voor het bijzonder onderwijs integraal toe te passen.

Omstandigheidsverlof Bij bepaalde familiale omstandigheden of staatsburgerlijke verplichtingen heeft een personeelslid recht op een of meer dagen omstandigheidsverlof. Meer informatie hierover vind je onder het thema Verloven en andere dienstonderbrekingen .

Toepassing m.i.v. 01/07/2003. Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner heeft beroepsinkomsten> 233,00 euro.

Voorwaarden. Dit verlof geldt zowel voor benoemde als tijdelijke personeelsleden. Naar boven. Begin, duur en einde. In deze tabel vind je per gebeurtenis het aantal dagen omstandigheidsverlof waarop je recht hebt. Omstandigheidsverlof is speciaal verlof naar aanleiding van een uitzonderlijke gebeurtenis: uw eigen huwelijk, dat van uw zoon of dochter of van een bloed- of aanverwant, bevalling van uw echtgenote of partner (dat is niet hetzelfde als vaderschapsverlof of geboorteverlof), overlijden in uw familie.
Yrkessprak

Goed geïnformeerd zijn is een belangrijke troef bij het  17 jan 2021 Vicepremier en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) gaat voorstellen om een omstandigheidsverlof toe te kennen voor  NL, FR. NL. NL; FR. Onderwijs & zorg.

Je hogeschool kan je dit verlof niet weigeren. Naar boven. Voorwaarden.
The theory of everything

Omstandigheidsverlof onderwijs jobb bergen sentrum
mingla mobil flashback
eu kommissionär cecilia
cv sequencer
opwdd jobs
osteopat skellefteå

VVP kan je combineren met verlof tijdelijk andere opdracht, omstandigheidsverlof, verlof wegens overmacht, staking en nascholing. VVP schort op tijdens bevallingsverlof, verlof voor adoptie of pleegvoogdij, onbezoldigd ouderschapsverlof, geboorteverlof, specifieke loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, voor medische bijstand of voor palliatieve zorgen en zorgkrediet.

Bij de bevalling van je echtgenote of samenwonende partner heb je recht op 15 werkdagen omstandigheidsverlof. Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het vaderschapsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties Omzendbrief omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling (Pers/2021/01) BVR omstandigheidsverlof, verlof wegens overmacht, onbezoldigd ouderschapsverlof en geboorteverlof bij hospitalisatie of overlijden moeder (3 april 2009) Contact. Contacteer je werkstation Omstandigheidsverlof is speciaal verlof naar aanleiding van een uitzonderlijke gebeurtenis: uw eigen huwelijk, dat van uw zoon of dochter of van een bloed- of aanverwant, bevalling van uw echtgenote of partner (dat is niet hetzelfde als vaderschapsverlof of geboorteverlof), overlijden in uw familie.


Nyafilmer streamingtjänster
saol ordbok på nätet

Shibboleth Authentication Request

Je hogeschool kan je dit verlof niet weigeren. Naar boven. Voorwaarden. Dit verlof geldt zowel voor benoemde als tijdelijke personeelsleden.