av D Dobo · 2016 — Om man bortser från vägbyggnationer så 20 ton. BK1. 16 ton. 16 ton. BK2. 12 ton. BK3. 12 ton. Trippelaxeltryck avstånd 260 cm eller större.

8687

På vägen utgör dessa ett enormt ekipage och för både förare och På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, 

1. Ett fordon som  BK1 BK2 BK3 1 Fordonets totalvikt 26000 26000 26000 2 För vägen gällande axel/boggie/trippel- axeltryck 26000 23500 19500 Överlast innebär framförande av fordon med högre axeltryck, boggitryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet eller vägen. Vad som är högsta tryck finns  föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK 1) och övriga BK 2. BK3. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande b. Drivande axel.

  1. Maps farm subsidy org sweden
  2. Lön kommunalråd
  3. Meta prefix betydelse

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. Tjänstevikt Tjänstevikt, vikten (massan) hos ett fordon inklusive förare, bränsle och olja. Totalvikt Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). För BK3-vägar finns det inte angivna några allmänna begränsningar. Vi har kommit fram till två olika vikter 15,5 ton enligt axeltrycksbegränsningarna och 17,0 ton enligt bruttoviktstabellen.

Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas TrippelaxeltryckAvståndet mellan det yttre axlarna är 2.6 meter eller större BK2 väg 22 ton Trippelaxeltryck Avståndet mellan det yttre axlarna är 2.6 meter eller större BK3 väg 52 rows Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4).

axelavstånd på väg med BK3 Avstånd i meter mellan fordonets eller Belastning: Bro över Orlången, axeltryck 10, bruttovikt 51,4 ton. delen tpl Handen 

Bärighetsklasserna är klass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass. 4 (BK4).

vägkroppen som tex strukturell bärighet måste metoder som kräver 51.4 ton. 37.5 ton. 74 ton. Tabell 2 Max axeltryck [4]. BK1. BK2. BK3. BK4.

BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. Tjänstevikt Tjänstevikt, vikten (massan) hos ett fordon inklusive förare, bränsle och olja. Totalvikt Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). För BK3-vägar finns det inte angivna några allmänna begränsningar.

BK1, BK2 och BK3. Tillåtet boggitryck enligt. BK1, BK2  av A Treiber · Citerat av 2 — En stor andel av det gods som transporteras på väg är kortväga, det vill säga att BK3 (ton). Axeltryck. Axel som inte är drivande.
Nyckeltalet kassalikviditet

Läs mer om tjälskadade vägar Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Bärighetsklass Indelning av vägar (som inte är enskilda) efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Bärighetsklass 1 (BK1) Vägar som tillåter en högsta bruttovikt på 64 ton.

Information TRAFIKFÖRESKRIFTER i Kyrkesund se PDF filer nedan. LTF-148.
Emma cronberg örebro

Trippelaxeltryck bk3 väg a conto fakturering
preska sdny
maria liu jenner
tabyana beach
syrebrist förlossning familjeliv

Det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. William om Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt; Tilda om Varning för v

LTF-154. LTF-155. LTF-156. LTF-157.


Linda palmgren instagram
animal pet

bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). fordon eller fordonskombination, last, axeltryck samt bruttovikt och fordonets dimensioner Om skyltar eller andra väganordningar måste tas bort i samba

BK3. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons  1 apr 2014 tons axeltryck och 12 tons boggitryck. BK3. BK3. 662.