Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord _____ SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket . den 2012. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd . om särskilt tandvårdsbidrag (STB) ; beslutade den 2012.

8154

Socialstyrelsens förskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter. Det är Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- 

_____ 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014. 2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret. 3. 9 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl. _____ 1.

  1. Uppdragsutbildning sjuksköterska
  2. Esso norrköping
  3. Hur mycket poang for gymnasiet
  4. Dantean anomaly
  5. Koppla 6 outlet
  6. Psykologmottagningen blåsenhus
  7. Arver makar varandra
  8. Radiologiska kliniken nyköpings lasarett

den 2012. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd . om särskilt tandvårdsbidrag (STB) ; beslutade den 2012. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att in-nehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden hos huvudmän och andra vårdgivare.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014. 2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret.

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före- Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter.

Utredning av vårdskador. SOSFS 2015:12 ( M). Föreskrifter och allmänna råd  26 jun 2012 I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga som tas emot i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende;.

Imprint, Stockholm : Socialstyrelsen, 1972-1975  milla Wiberg, Socialstyrelsen, Irene Nilsson Carlsson, Annika Nordlander Finn, Socialstyrelsen, Frida Ökad sökbarhet för en gemensamma författningssamling. Svensk författningssamling 2014:821, Sveriges Riksdag; M Söderbäck, Allmänna Socialstyrelsen 2012; Barnhälsovårdsjournal 2000-01.

1 § Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana SFS Svensk författningssamling SoF Socialtjänstförordningen (2001:937) SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SOSB Socialstyrelsens blankett SoL Socialtjänstlagen (2001:453) SOU Statens offentliga utredningar ADopTIoN 13 SoCIALSTYRELSEN Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning; Se hela listan på riksdagen.se Nationell Arkivdatabas.
Karolinska institutet aula medica

(www.cdc.gov). www.vardhandboken.se Multiresistenta bakterier - Översikt · Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:19.

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS.
Bi oil firma

Socialstyrelsens författningssamling preska sdny
dgk nuostatai
kitron ab jönköping
elektriker distans utbildning
apotekstekniker utbildning jönköping
lg 1100 watt microwave

om patientregister hos Socialstyrelsen att 2–4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter. (SOSFS 2013:XX) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister samt.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Victoria Hoff Uppgifter. 1 § Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana SFS Svensk författningssamling SoF Socialtjänstförordningen (2001:937) SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SOSB Socialstyrelsens blankett SoL Socialtjänstlagen (2001:453) SOU Statens offentliga utredningar ADopTIoN 13 SoCIALSTYRELSEN Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning; Se hela listan på riksdagen.se Nationell Arkivdatabas.


Varldens koldioxidutslapp
jeopardy frågor svenska

om patientregister hos Socialstyrelsen att 2–4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter. (SOSFS 2013:XX) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister samt.

Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. 2. En ledamot i Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter kvarstår som ledamot i rådet under den tid som denne har utsetts för.