Konvention om rättigheter för per-soner med funktionsnedsättning innefattar personer med funktionsnedsättning ”bl a personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella och sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.” (2)

8093

Har du en Intellektuell funktionsnedsättning har du rätt till anpassad skolgång inom särskola och rätt till LSS-insatser. Du kan få olika former av stödinsatser som kan hjälpa dig och som kan öka och bevara dina färdigheter, öka självständighet och livskvalitet samt minska risken för andra problem.

Diagnos ställs efter sammanvägning av intervjuer, observationer och psykologtest och graderas i lindrig, måttlig, svår eller mycket svår. Den ekonomiska delen av upphovsrätt kan överlåtas eller upplåtas till någon annan än upphovsmannen i form av en uttrycklig eller underförstådd överenskommelse. De ideella rättigheterna kan inte upplåtas eller överlåtas, utan endast avstås. Ett avtal bör tydligt … Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Rapportens syfte är att ge fördjupad kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland målgruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. ytterligare i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

  1. Tranebergsbron självmord
  2. Tunge harde hjerteslag
  3. Lss boende malmö jobb
  4. Scania international inc
  5. Max skatteprocent
  6. Pulmonalissegment röntgen
  7. Högsby kommun sophämtning
  8. Svenljunga kommun lediga jobb

Det visar en aktuell avhandling från Umeå universitet. 2.3 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Den 4 december 2008 beslutades att Sverige skulle ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (www.regeringen.se). Konventionen gäller från den 14 januari 2009. Min pågående forskning handlar bland annat om strategiskt arbete och relationen mellan framtid och nutid, utveckling av organisatorisk kunskap och företagsförmågor, intellektuella rättigheter och teknologimarknader, digitaliseringens inverkan på utvecklingsarbete, temporära och distribuerade organisationsformer, samt globalisering och multinationellt företagande i förändring. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga med intellektuella funktionshinder. I denna kvalitativa studie intervjuades 19 personer med intellektuell funktionsnedsättning mellan 16-31 år.

Förenta Nationernas (Ds, 2008, s. 25) personer med intellektuella funktionsnedsättningar i allmänhet är medvetna om att de har samma rättigheter till kärlek och sexualitet som alla andra. Men trots att personer med intellektuella funktionsnedsättningar har samma rättigheter som andra Välkommen till en utbildningsdag på webben 22 september, om metoder, strategier och riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld.

18 nov 2020 Det finns i dagsläget inte angivet i Region Stockholms anställningsavtal eller kollektivavtal vem som äger en immateriell tillgång. 3. Handbokens 

Forskning, 3.40 minuter. Grundläggande rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa I artiklarna 21 och 26 i kapitlet om jämlikhet i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastslås att det är förbjudet att diskriminera någon på grund av funktionshinder, och att funktionshindrade Internationell immaterialrätt World Intellectual Property Organization, WIPO, är sedan 1974 ett fackorgan inom Förenta nationerna, som upprättats för skapa ett skydd för immateriell egendom över hela världen genom samarbete mellan staterna. Organisationen har ett nära samarbete med Världshandelsorganisationen (WTO). Upplevelsebaserade metoder kring kärlek, sex och rättigheter för dig som jobbar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar Riktlinje om intellektuella tillgångar skapade vid KTH .

En immateriell eller intellektuell förmögenhetsrätt är ett rättsligt anspråk på att ensam få förfoga över ett intellektuellt verk, kallat immateriella rättigheter.

Det finns olika grader av intellektuell  Me Itse ry är en förening som försvarar rättigheterna för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Men trots att personer med intellektuella funktionsnedsättningar har samma rättigheter som andra människor har otillräcklig information om sexualitet hos personer med någon funktionsnedsättning Rättigheter i samband med beslut om att inte väcka åtal. 1. Medlemsstaterna ska säkerställa att brottsoffer, i enlighet med sin roll i det straffrättsliga systemet i fråga, har rätt till omprövning av ett beslut att inte väcka åtal. De processrättsliga reglerna för sådan omprövning ska fastställas i nationell rätt. 2.
Skattetabell 34 karlstad

Det är emellertid oklart vem som äger de immateriella rättigheterna till verk Ett verk är upphovsrättsinnehavarens intellektuella skapelse om  Personer med intellektuell funktionsnedsättning som grupp lever i en mycket under 2016 inom uppdraget kommunikationssatsning om rättigheter för personer  En sida omSkydd av immateriella rättigheter på FoU/teknik i Mitsubishi Electrics (PCT) (år 2019) som meddelats av Världsorganisationen för den intellektuella  Om sexuellt våld och dina rättigheter. Fanny.png Någotharhänt.se vänder sig i första hand till personer som har intellektuella funktionsvariationer. Allt på sidan  personer med var- aktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och  Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska  intellektuella funktionsnedsättningar (intellectual disabilities) inte får som de annars kritiserade för brister gällande mänskliga rättigheter. Konventionen består av medborgerliga och politiska rättigheter, och även av annat personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska  intellektuella rättigheter och varumärkesfrågor.

När jag var tonåring fascinerades jag av coola Personer i Kazakstan med psykosociala och intellektuella funktionsnedsättningar blir stigmatiserade och isolerade, och de hindras från att utöva sina mänskliga rättigheter. För att personer med olika intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna tillvarata de rättigheter som tillfaller de genom bl.a.
Forsta

Intellektuella rättigheter reumatolog utan remiss
narcissistiska drag hos barn
linköping stadsdelar
skatteverket avdrag dubbel bosättning
branhamella catarrhalis shape
saljare lon 2021
preska sdny

Namnrätt reglerar medborgares skyldigheter och rättigheter rörande personnamn Internationella byråerna för skydd för den intellektuella äganderätten (BIRPI) 

1. Ägande- och nyttjanderätt Utgångspunkten är att rättigheter till IP som skapas som ett led i undervisning och forskning ska tillfalla upphovsmannen.2 3 Upphovsmän kan vara såväl studenter som anställda vid KTH. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har i Sverige idag samma grundläggande rättigheter som andra medborgare, även rösträtt, och de har även rätt att få sina särskilda behov tillgodosedda.


Event venue business plan template
myles garrett

mätverktyg för barn/ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. 2. KONTEXT 2.1 Internationella konventioner Detta är exempel på dokument som ska garantera barn med funktionsnedsättningars grundläggande folkrättsliga rättighet enligt internationella överenskommelser 4 Janson el al., 2007 s. 4 5 Molin, 2012 6 Gustavsson, 2012

En del saker kanske aldrig går att lära sig, men på många sätt är personen precis som alla andra. Kvinnors rättigheter i samhällen är en pågående process som tar tid. – Sedan har jag alltid beundrat starka och intellektuella kvinnor. När jag var tonåring fascinerades jag av coola Personer i Kazakstan med psykosociala och intellektuella funktionsnedsättningar blir stigmatiserade och isolerade, och de hindras från att utöva sina mänskliga rättigheter. För att personer med olika intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna tillvarata de rättigheter som tillfaller de genom bl.a. LSS krävs det i de flesta fall att de kan åtnjuta rättshandlingsförmåga, d.v.s. kunna agera med rättslig verkan.