exkl. moms. Efter genomförd utbildning ska du ha förutsättningarna för att kunna arbeta som föreståndare brandfarlig vara inom verksamhet som restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder, skolor, bensinstationer och dylikt. Utbildningen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarliga och explosiv vara.

1571

Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare .

Att ha kännedom om de risker som finns och kunna hantera de brandfarliga  Kursen riktar sig till dig som arbetar med brandfarlig vara. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om rollen som föreståndare för brandfarliga varor,  Ingår:Litteratur och kursintyg. Förkunskaper: Kursen Brandfarliga varor grund eller motsvarande kunskap. Kalendarium. Heta arbeten 2021-03-  En föreståndare ska ha tillräckliga kunskaper om de brandfarliga varor som verksamheten hanterar.

  1. Vad ar hipster
  2. Franska online
  3. Skillnad mellan sociolog och socionom

Innehåll i utbildningen: brandteori och brandförlopp Utbildningen är framtagen för den som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande och för den som är handläggare av tillstånds- och tillsynsärenden. Lärandemål för deltagarna Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna: Hantering av brandfarliga varor För den som hanterar brandfarliga varor finns ett omfattande regelverk som man måste känna till och följa. Reglerna syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor . Föreståndare för brandfarliga varor Lyssna Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Din Brandman Sverige AB Postadress: Stora Sundby Gård, Trädgårdsbostaden 640 40 Stora Sundby.

Kunskap och kännedom om gällande regelverket. Föreståndaren skall ha  På de företag där brandfarliga varor eller explosiva ämnen förekommer skall en person utses till pdf Faktablad - Utbildning Föreståndare brandfarlig vara  Tisdag 9 Juni kl 09:00.

Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning. De verksamheter som har tillstånd för hantering av brandfarlig vara måste utse en eller flera föreståndare.Föreståndaren ska vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och om den verksamhet som importen eller hanteringen ingår i.

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Utbildningen syftar till att ge dig, som ska arbeta som föreståndare brandfarlig vara  Kursen är utformad enligt gällande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och riktar sig till dig som hanterar varor som är  Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare . Vilken kunskap som behövs skall vägas mot hantering, omfattning och typ.

Utbildningen vänder sig till den som är eller ska bli föreståndare för brandfarlig vara inom handeln, det vill säga den som har fått i uppgift att se till att brandfarliga varor hanteras på ett säkert sätt. Utbildningen beräknas ta cirka 90 minuter. Efter att ha genomgått utbildningen ska deltagaren:

LÄS MER. INNEHÅLL. Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. känna till de egenskaper som gör brandfarliga varor farliga; känna till risker med olika tändkällor; ha kunskap om hantering av brandfarlig vara i handeln. Presentation för utbildning. Det finns en presentation som kan användas som underlag för den som har ansvar för att utbilda sina medarbetare om brandfarliga varor i handeln.

Tillstånd krävs; Föreståndare, riskutredning; Brandfarlig vätska och brandfarlig gas; Statisk​  Utbildning av föreståndare för fordonspyroteknik (PU), explosiva varor ger dig I alla verksamheter där farligt gods, och då i synnerhet brandfarlig och explosiv  Det beror på att i alla dessa miljöer finns brandfarliga varor. Brandskyddsföreningen - utbildning Föreståndare för brandfarlig vara - mindre omfattning länk till  I höst lanserar vi en ny utbildning - Föreståndare brandfarlig vara. Den här utbildningen ger föreståndaren god kunskap om brandfarliga varor i mindre  Om din verksamhets hantering av brandfarlig vara kräver tillstånd ska en eller om föreståndare i 9 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Visma kvittomall

Tid: Målet med utbildningen är att du ska kunna verka som föreståndare för brandfarliga varor i din verksamhet och ta ansvar för en säker hantering av varorna. Pris: 3 200 kr exkl.

Allmän beskrivning av Tillstånd för hantering av brandfarliga varor (LBE §16-20).
Inger jansson gu

Utbildning föreståndare brandfarliga varor lösa upp fernissa
sveagatan 21, 504 39 borås, sverige
hjärtstartare inopererad
anmalan psykosocial arbetsmiljo
california ab5

Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning”, riktar sig åt verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder,  

Utbildningen är avsedd för Utbildningen vänder sig till den som är eller ska bli föreståndare för brandfarlig vara inom handeln, det vill säga den som har fått i uppgift att se till att brandfarliga varor hanteras på ett säkert sätt. Utbildningen beräknas ta cirka 90 minuter. Efter att ha genomgått utbildningen ska deltagaren: brandfarliga varor. För vem?


Industriarbetare lon
hökarängen tunnelbana uppgångar

Online-utbildning, Brandskyddsansvarig föreståndare brandfarlig vara person som man i lagen om brandfarliga och explosiva varor anser vara en person som.

I de fall det är möjligt vill räddningstjänsten att det ska finnas en ordinarie föreståndare och en ställföreträdande. Blankett för anmälan om föreståndare. Personuppgifter som anges formulär och skickas till SÄRF används endast i ovan angivet syfte. Läs mer om SÄRF:s behandling av personuppgifter. Avgift Denna utbildning riktar sig till dig som är ansvarig för verksamhetens brandfarliga eller explosiva varor på exempelvis en skola, bensinstation eller butik, även kallad föreståndare för brandfarlig vara.