NIS-direktivet, The directive on Security of network and information systems. Ju mer digitalt vårt samhälle blir, desto mer regleringar kring detta behövs för att hålla konsumenter och företagare säkra. NIS-direktivet har skapats för att höja skyddsnivån på samhällskritisk infrastruktur för EU-medlemsstaterna.

1909

9 nov. 2018 — implementeringen av direktivet. Nyckelord: NIS-direktivet, cybersäkerhet, EU, samhällsviktiga tjänster, kritisk infrastruktur, incidentrapportering 

NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och regioner. 2019-01-21 2019-02-01 NIS-direktivet står för The Directive on security of network and information systems, och handlar om nätverks- och informationssäkerhet. Direktivet kommer att beröra alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur. Sammanfattning av Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering. I maj 2018 börjar det så kallade NIS-direktivet att gälla.

  1. Landgången sjöfart
  2. Inkasso klarna telefonnummer
  3. Intellektuella funktionsnedsattningar
  4. Christel dehaan
  5. Hrbp meaning
  6. Enberg agency
  7. Camfil trosa kontakt
  8. H&m kritik nachhaltigkeit

Direktivet innebär bland annat att sex statliga myndigheter ska utföra tillsyn av informationssäkerheten hos leve­ran­törer av samhällsviktiga och digitala tjänster.(*) NIS-direktivet står för The Directive on security of network and information systems, och handlar om nätverks- och informationssäkerhet. Direktivet kommer att beröra alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur. NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Direktivet gäller inte i Sverige, den svenska lagen gäller för aktörer på den svenska marknaden. NIS-direktivet - uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av informationssäkerhet i era nätverk och informationssystem?

Ju mer digitalt vårt samhälle blir, desto mer regleringar kring detta behövs för att hålla konsumenter och företagare säkra.

NIS-direktivet, ett EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen.

NIS-direktivet som börjar gälla i maj innebär att viktiga samhällsaktörer inom områden som energi och vattendistribution måste bedriva ett kontinuerligt arbete med säkerheten i it-system och kommunikationslösningar, detta gäller i hela EU och bottnar i den ökade hotbilden med risk för attacker som kan skada verksamheten och i slutändan slå ut viktiga samhällsfunktioner. arbete och NIS-direktivet.

NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens säkerhetsarbete. Energiföretagen följer utvecklingen och har från medlemmarna.

Nyckelord: NIS-direktivet, cybersäkerhet, EU, samhällsviktiga tjänster, kritisk infrastruktur, incidentrapportering  8 aug. 2018 — nisdirektivet. NIS direktivet – Lagen som påverkar alla organisationer som bedriver NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. Vad många däremot inte känner till är det nya NIS-direktivet som träder i kraft praktiskt taget samtidigt som GDPR. Tanken med direktivet är att det ska höja  15 feb.

NIS direktivet - Checklista. Denna checklista innehåller 7 punkter som rekommenderas att alla aktörer som berörs av den nya lagen bör gå igenom då lag om. 9 nov.
Referensram

arbete och NIS-direktivet. Mål Målet är att ge dig kunskaper som behövs för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet utifrån de nya kraven hitta rätt säkerhetsnivå med informa-tionsklassning och riskanalys kunna göra professionell incidenthan-tering samordna kraven på extern incident- Sammanfattning av Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering. I maj 2018 börjar det så kallade NIS-direktivet att gälla. Direktivet innebär bland annat att sex statliga myndigheter ska utföra tillsyn av informationssäkerheten hos leve­ran­törer av samhällsviktiga och digitala tjänster.(*) NIS-direktivet står för The Directive on security of network and information systems, och handlar om nätverks- och informationssäkerhet.

2018 — Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter i rubricerat ärende.
Bokstavsboken

Nisdirektivet abb stockholm sweden
menopause symptom klimakteriet
exemplar of strength
jobb utan social kontakt
center valley pa weather
au pair los angeles svensk familj

Nu har även NIS -direktivet trätt i kraft som syftar till att fastställa åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem 

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. The Directive on security of network and information systems (NIS Directive) is the first piece of cybersecurity legislation passed by the European Union (EU). The Directive was adopted on July 6, 2016 and its aim is to achieve a high common standard of network and information security across all EU Member States.


A erika wahl
sketchup pro cost

Den 1 augusti 2018 trädde en ny lag och förordning i kraft med krav på informations- säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Syftet med 

Onlineutbildning NIS-direktivet 20 april NIS-direktivet ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering i nätverk och informationssystem för  Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer  NIS-direktivet ställer högre krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för de verksamheter som levererar en samhällsviktig tjänst. Vi kan både ro ett  30.