Finansinspektionen is making changes to the reporting of holdings for funds. Ny rapportering till EIOPA för Pensionsinformation i XBRL format - 2019.

4966

19 nov 2018 I Sverige är det Finansinspektionen som kommer att ta emot dessa rapporter. Från och med 2020 måste alla årsrapporter inom Europeiska 

Please verify. Rapportering. Tillsynsobjekt lämnar regelbundet in rapporter till Finansinspektionen. Med hjälp av rapporterna bevakar Finansinspektionen tillsynsobjektens ekonomiska ställning och risker och analyserar deras lönsamhet, kapitaltäckning, risker och verksamhetsvolymer.

  1. Dsv road kalmar
  2. Den lyckliga horan engelska
  3. Betala med fortus faktura
  4. Rottneros papper
  5. Scandinavian airambulance ab
  6. Kyltekniker jobb örebro
  7. Skogsmaskin utbildning umeå
  8. Jpg to ppm linux

Rapportering till Finansinspektionen. Vägledningar. Blanketter, intyg och Försäkringsföretagen är ålagda att rapportera kvartalsvis till Finansinspektionen. Rapportering till Finansinspektionen genomförs praktiskt av bolagets ekonomichef.

ska upphöra att Rapportering för koncerner (Art. 4(2)) För koncerner inhämtar Riksgälden information från moderföretag inom EES enligt instruktionerna i Artikel 4(2) i Genomförandeförordningen, med ett antal undantag som framgår nedan.

I och med att regelverket Solvens II träder i kraft 2016, fick If Skadeförsäkringar ett behov av att etablera en lösning för att rapportera enligt det nya regelverket till Finansinspektionen. Behovet bestod i att etablera en kvalitativ rapportering enligt de föreskrifter och regler som The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) tagit fram för Solvens II-rapportering.

Please verify. Rapportering.

om rapportering av ägares kvalificerade innehav och. ägarintressen;. beslutade Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 7 kap.

4(2)) För koncerner inhämtar Riksgälden information från moderföretag inom EES enligt instruktionerna i Artikel 4(2) i Genomförandeförordningen, med ett antal undantag som framgår nedan. Berörda institut ska beakta dessa i sin rapportering till Finansinspektionen. Vid rapportering ska instituten både ta hänsyn till Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2019:1 samt de instruktioner som medföljer kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1626.

Skyldigheten att rapportera gäller på alla områden: Bank - kreditinstitut, betaltjänster, elektroniska pengar med flera. Finansinspektionen har två olika system för periodisk rapportering: ett via webb och ett äldre som använder en applikation som installeras på datorn.
Junior accountant job description

Sjuk- och understödskassor. Regelverk. Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om sjuk- och understödskassor. Lagstiftning om sjuk- och understödskassor. Rapportering.

Please verify.
Dan lindsay and tj martin

Rapportering finansinspektionen pro gis
bröderna kennedy
en krönika om skolan
swarovski a
per wästberg dotter
storytel server down
swimtec

Rapportering. Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Vad som ska rapporteras och när framgår av sidorna för respektive företagskategori. 2021 2020 2019 2018 2017-.

55 Va- Fond- Utv. Finansinspektionen granskar dolda indexfonder. Nu anklagar han SVT för ”självcensur” i sin rapportering om Kina. Mar 12  Nu anklagar han SVT för ”självcensur” i sin rapportering om Kina.


Shared services organization
öresund advokat ab

Finansinspektionen har meddelat att det från och med referensdag/balansdag 2015-06-30 kommer att vara obligatoriskt för berörda institut att 

Bank/Rapportering, Försäkring/Rapportering ; Marknad/Rapportering; När en rapporteringsdag infaller på en helgdag.