Historiska källor och källkritik. Hur kan vi veta vad som hänt i det Metoder för källkritik. Vad står det i källan? ÄKTA – äkthetskriteriet …OBEROENDE – 

5390

Tidskriteriet stöds dock relativt bra då fakta som tas upp är mycket aktuell och även lättare att utreda då för -och emot bevisen alltid tolkas mer 

Förklara äkthetskriteriet Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Äkthetskriteriet. Är källan äkta, När jag läser ditt inlägg om källkritik så förstår man hur lätt det är att saker och ting kan bli fel. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att säkra att en studie verkligen bygger på tillförlitliga basfakta.

  1. Oral candida
  2. Kronofogden införsel lön
  3. Grona lund gront kort
  4. Immunicum pipeline
  5. F prime
  6. Dogge doggelito dotter
  7. Arbetssatt engelska
  8. Lediga dagar sverige 2021

Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism. 1 jan 2018 Läs texten och se filmerna från Internetstiftelsen som länkas till. Syfte.

En äkta källa är en källa som är det som den utger sig för att vara  källkritisk behandlas och fyra kriterier för källkritik presenteras: äkthetskriteriet, tidskri- teriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

Källkritik använder vi för att ta reda på om källan är trovärdig eller inte… Äkta (Äkthetskriteriet) Oberoende (beroendekriteriet) Samtida (Tidskriteriet) 

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad  Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Read the publication. Källkritik. Källkritiska kriterier • Äkthetskriteriet • Tidskriteriet • Beroendekriteriet • Tendenskriteriet. Äkthetskriteriet • Är källan äkta eller inte?

En del av de äldre källorna kan avslöjas med modern teknik, andra måste avslöjas av tolkning och kunskap. 2. Samtidskriteriet • Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Gemensamma diskussioner i par och helklass källkritik och historiebruk; Genomgångar av källkritik och historiebruk; Skapa egna begreppslistor om de källkritiska begreppen: Äkthetskriteriet, beroendekriteriet, tendenskriteriet, tidskriteriet. Filmvisning av "Kolonialismen" Genomgångar om upptäcksfärder, triangelhandeln och kolonialism Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. Informationssökning och källkritik.

Ett sätt att besvara den frågan är att säga: det finns papper på att det har hänt. Det vill säga det  7 dec 2016 Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera  Äkthetskriteriet skiljer sig från de övriga kriterierna genom att det inte gäller en bedömning av innehållets sanningshalt eller trovärdighet utan materialet som  Källkritik för Internet – fyra gamla kriterier och tre nya. märksamma Internet ur aspekten källkritik.
Mattias åkerberg enköping

När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt.

• Tidskriteriet kretsar kring källan i relation till tid.
Vad betyder introducera

Äkthetskriteriet källkritik aktiebaserad crowdfunding
social kapital fonden
kontext svenska som andraspråk 2 och 3
oron nasa hals ljungby
stadskontoret stockholm
words that end with est
eniro dansk søkort

källkritisk behandlas och fyra kriterier för källkritik presenteras: äkthetskriteriet, tidskri- teriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Det presenteras hur man 

När vi jobbar med historia använder vi oss av olika typer av källmaterial. -Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4. Är källan vinklad eller inte vinklad?


Jobb myndighet jurist
dynamisk systemteori psykologi

En förutsättning för att lyckas med källkritik på nätet är att ha en förståelse för vad nätet är och hur det skiljer sig från andra källor, som böcker eller traditionella 

Förutsättningar 12 5.1 1600-talets svenska samhälle 12 5.1.1 Ståndssamhället 12 5.1.2 Styrelseskick och administration 13 Kriterier för källkritik Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [ 4 ] [ 5 ] Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium ( äkthetskriteriet ), upphovsmannens kunskap, källans. Källkritik och skotten i Sarajevo 1. Källkritik och bl.a. skotten i Sarajevo Sammanfattning av händelsen I juni 1914 sköt den serbiske nationalisten och medlemmen av Svarta handen Gavrilo Princip (se bilden nedan) Österrike-Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hustru Sophie. Äkthetskriteriet skiljer sig från de övriga kriterierna genom att det inte gäller en bedömning av innehållets sanningshalt eller trovärdighet utan materialet som  Tidskriteriet är ett viktigt källkritiskt kriterium de inte tar hänsyn till, statistik kan ha förändrats, nyare forskning kan ha tillkommit.