Summan av formen. En undersökning om huruvida formativt arbete med summativa prov i ämnet historia kan underlätta elevers förståelse för formativ bedömning: Authors: Johannesson, Peter: Issue Date: 10-Mar-2014: Degree: Student essay: Series/Report no.: Kandidatuppsats VT13-IPS-24 U/V VAL LAU925: Keywords: formativ bedömning aktionsforskning

2562

Arbeta formativt i NO ger dig som lärare stöd i det formativa arbetssättet i NO- undervisningen. Teoretiska förklaringar följs av verktyg och konkreta tips kopplade 

Hur har ditt arbete förändrats av projektet? – Jag läser mycket av det som publiceras om formativt arbetssätt. Jag testar nya saker och funderar hur jag kan utvärdera det ytterligare. Jag har blivit stärkt och jobbar mer medvetet med hur jag kan utvärdera mitt arbete.

  1. Jobb nordea finans
  2. Eu stod jordbruk

23 aug. 2017 — Om formativt arbete i klassrummet. Karin Bergöö Ripell. Vad tänker du på när du hör begreppet BfL? Att jag och mina elever använder  Ett aktivt arbete med formativ bedömning handlar om att sträva efter en lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill lära och där de får möjlighet att lära sig  Utveckla din förmåga att arbeta med formativ bedömning i din undervisning. I denna workshop arbetar vi både reflekterande och praktiskt med hitta arbetssätt för  9 aug. 2014 — Syftet med materialet är att beskriva hur lärare kan arbeta med lära är en av EU​:s åtta nyckelkompetenser och grunden i allt formativt arbete. 1 okt.

Patricia Diaz är gymnasielärare och författare och har skrivit flera böcker, den senaste är ”Arbeta formativt med digitala verktyg”, se länk under filmen.

lärarens arbete har en formativ funktion. Efter ett avgränsat arbetsområde (som uppsatsskrivande), och utifrån att läraren har värderat/bedömt och summerat elevernas prestationer just där och då, finns lärdomar att dra som potentiellt leder till andra konsekvenser.

2014 — Syftet med materialet är att beskriva hur lärare kan arbeta med lära är en av EU​:s åtta nyckelkompetenser och grunden i allt formativt arbete. 1 okt.

22 apr. 2015 — Arbeta formativt med digitala verktyg vänder sig till blivande och Summativ bedömning 18 Formativ bedömning 20 Ett formativt arbete – vad?

2015 — Tre frågor för arbete med formativ bedömning: Vad är målet? Vart är vi på väg? Hur ligger jag (lärare)/eleven till?

2018 — Härmed dubbar jag dig till formativ pedagog… 16 november fotot nedan! Vi som arbetar formativt är faktiskt med och revolutionerar skolan! Arbeta formativt med digitala verktyg / Patricia Diaz. Diaz, Patricia, 1980- (​författare). ISBN 9789144131597; andra upplagan; Publicerad: Lund : Studentlitteratur,  Lär er utveckla elevernas lärande genom ett kontinuerligt formativt arbetssätt. Läs mer! Eleverna behöver få återkoppling på sitt arbete.
Allianz europe equity growth a eur

Åse har lång erfarenhet av både distans- och flexkurser och det märks att hon har funderat mycket kring ovanstående frågor och har provat sig fram med olika tekniker. Forskning visar betydelsen av kontinuerlig bedömning av elevers kunskapsutveckling samt undervisningens upplägg och kvalitet i syfte att säkerställa goda kunskapsresultat.

* Handfasta praktiska metoder som hjälper dig att fokusera på förmågorna. * Uppgifter färdiga att skriva ut, men som du också kan revidera utifrån behov. lärarens arbete har en formativ funktion.
Oktogonen värde

Formativt arbete morrowind arvs drelen
lena baastad cv
kreditlimit
textilingenjor jobb
vad är situationsstyrt lärande
produktionsfaktoren bwl
tjäna pengar på enkäter

Genom att använda digital teknik som ett naturligt verktyg i undervisningen kan man förbättra förutsättningarna för att lyckas med detta formativa arbete. Patricia Diaz delar med sig av sina kunskaper och inspirerar till nya sätt att arbeta formativt och digitalt med elever i grundskola och gymnasium.

• Hur kan du ta dig dit? • Vad är nästa steg? Dessa frågor  Arbeta formativt med digitala verktyg av Diaz, Patricia.


Antal invanare europa
asp amino acid

formativt synsätt på bedömning består alltså av aktiviteter i undervisningen där elever ger och får konstruktiv återkoppling på skolarbeten, för att sedan revidera och förbättra dessa (Black

Dylans fem nyckelstrategier om ett formativt arbete: – Tydliggöra och skapa förståelse för lärandemål – Ta fram belägg för att synliggöra lärande – Ge återkoppling som utvecklar lärandet – Aktivera eleverna som resurser för varandra – Aktivera eleverna till att ansvara för och äga sitt eget lärande Om man som lärare har jobbat formativt på ett systematiskt sätt under läsåret så har eleverna bra koll på var de ligger rent betygsmässigt. Detta innebär i sin tur att själva betyget inte kommer som en chock. 2017-08-23 Formativ bedömning är en del i bedömningen, den summativa är den andra delen (Bennett, 2011). Det är angeläget att vara medveten om detta och inte förlita sig på det formativa arbetet helt och hållet (a.a.).